Колектив кафедри економічної теорії, підприємництва та торгівлі проводить активну дослідницьку діяльність за такими науковими напрямками:

Регулювання національної економіки та формування стратегічних пріоритетів розвитку підприємницької діяльності за умов євроінтеграції

Любохинець Л. С., Танасієнко Н. П.

Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств за умов євроінтеграції

Бушовська Л. Б.

Аспекти підвищення ефективності здійснення підприємницької діяльності КП «Агрофірма «Проскурів»

Гарват О. А., Сачинська Л. В., Руда Т. В.

Забезпечення ефективного функціонування вітчизняних підприємств рітейлу

Дражниця С. А.

Управління потенціалом підприємства за умов міжнародної інтеграції

Гончар О. І.

Шахрайства та фальсифікації  при формуванні звітності суб’єктів  підприємницької діяльності

Мейш А. В.

Узагальнення наявних теоретичних підходів щодо оцінки основних загроз підприємництва в Україні в умовах цифрової економіки, побудови моделі прогнозування фінансової безпеки корпоративних систем

Мороз С. В.

Соціальна відповідальність підприємницьких структур за умов розвитку інтеграційних процесів

Поплавська О. В.

Стратегічна роль логістики для розвитку національної економіки та тотальне запровадження в систему управління на  макрорівні

Ядуха С. Й., Лісовський І.В.