2023
Публічне адміністрування  та  етика професійної діяльності: Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»Мейш А.В.
Кваліфікаційна робота: Методичні рекомендаціїщодо її виконання здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»Любохинець Л.С.,
Гончар О.І.,
Дражниця С.А.
Біржі і біржові операції: Методичні вказівки до виконання курсової роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»Гарват О.А.
Основи наукових досліджень: Методичні рекомендації та настанови до вивчення дисципліни  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»Руда Т.В.
2022
Кадрова безпека: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»Бушовська Л.Б.
Історія економічних та політичних вчень: Методичні рекомендації до вивчення дисциплінидля здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  економічних спеціальностейЛюбохинець Л.С.,
Поплавська О.В.
Громадянське суспільство, економіка та управління: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету інформаційних технологій  Любохинець Л.С.,
Танасієнко Н. П.
2021
Основи національної безпеки: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітньо-професійної програми «Економічна безпека» спеціальності 051 «Економіка»Танасієнко Н. П., Поплавська О.В.
Макроекономічна політика. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами спеціальності 281 Публічне управління та адмініструванняЛюбохинець Л.С.,
Мейш А.В.
2020
Економіка регіональних ринків Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами економічної спеціальності 281 Публічне управління та адмініструванняБушовська Л.Б.,
Битий А.В.
Навчальна практика: програма та методичні вказівки щодо її виконання для студентів освітньо-професійної програми «Економічна безпека» спеціальності 051 «Економіка»Танасієнко Н. П., Поплавська О.В.
Громадянське суспільство. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностейЛюбохинець Л.С., Мейш А.В.
Макроекономіка. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами економічних напрямів підготовки денної та заочної форми навчанняЛюбохинець Л.С., Мейш А.В.,
Ядуха С. Й.
2019
Прогнозування та макроекономічне планування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”Мороз С.В.
Публічне управління та адміністрування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування денної та заочної форм навчанняЛюбохинець Л.С., Мейш А.В.
Мікроекономіка. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами економічних спеціальностейМороз С.В., Бушовська Л.Б.
Макроекономіка. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів економічних спеціальностейЛюбохинець Л.С., Поплавська О.В.,
Ядуха С. Й.
Міжнародна економіка. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами економічних спеціальностейТанасієнко Н. П., Поплавська О.В.
Управління торговельним бізнесом. Методичні вказівки до вивчення дисципліни і виконання курсової роботи для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”Дражниця С.А.
Програма переддипломної (магістерської) практики для здобувачів освітнього ступеню “Магістр”, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”Дражниця С.А.
Дипломна робота магістра. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра за освітньо-професійною програмою “Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”Дражниця С.А.
2018
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностейТанасієнко Н. П., Поплавська О.В.
Економічна теорія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів неекономічних спеціальностейМороз С.В., Мейш А.В.,
Бушовська Л.Б.
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностейТанасієнко Н. П., Поплавська О.В.
2017
Національна економіка. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студенів спеціальності  Публічне управління і адмініструванняЛюбохинець Л.С.,
Бабич Л.М., Мейш А.В.
Політична економія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей Любохинець Л.С.,
Мейш А.В.
Макро – та мікроекономіка. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів неекономічних спеціальностейЛюбохинець Л.С.,
Бабич Л.М.,
Нікулін В.В.
Економіка і організація виробництва. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності “Технології легкої промисловості”Сачинська Л.В.
2016
Міжнародні економічні відносини. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки “Менеджмент”Шавкун В.М.,
Новікова Н.В.
Глобальна економіка. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни студентами для студентів економічних спеціальностейТанасієнко Н. П., Поплавська О.В.
2015
Історія економіки та економічної  думки. Методичні вказівки до вивчення  дисципліни студентами економічних напрямків підготовкиЧерешня Г.А.,
Цвігун Т.В.
Міжнародна економіка.Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності “Бізнес і адміністрування”) Шавкун В.М.,
Поплавська О.В.
Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів економічних напрямів підготовки Черешня Г.А.,
Цвігун Т.В.