Атестаційний іспит

23.06.2023 р. відбувся атестаційний іспит студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Управління підприємницькою діяльністю», ОПП «Управління торгівельним бізнесом та комерційна логістика») та 051 «Економіка» (ОПП «Економічна безпека»).

Колектив кафедри щиро вітає здобувачів з успішною здачею іспиту та одержанням дипломів!

Щасти Вам під мирним українським небом!